Nedan hittar du reglerna för att delta i EKSTRAPOINT-tävlingen som arrangeras av Reward Group ApS.

 

Allmänna regler och villkor

1.Ålderskrav

Alla svenska medborgare som har fyllt 18 år på dagen för deltagandet kan delta i EKSTRAPOINT-tävlingen.

2. Du kan bara delta en gång per person

Du kan bara delta i EKSTRAPOINT-tävlingen en gång per person. Personer som försöker delta med flera användarprofiler eller på annat sätt kontrollerar mer än ett deltagande i tävlingen kommer att uteslutas från prisutdelningen samt uteslutas från att delta i tävlingar på Ekstrapoint.

3. Tävlingsperiod

Tävlingen arrangeras regelbundet och går ut när timern på den aktuella tävlingen går ut.

4. Det här ingår i tävlingen

Tävlingen består av en till flera självständiga tävlingsrundor beroende på vilket slags tävling det är.

5. Vem arrangerar tävlingen?

Om du har några frågor som rör tävlingen, priser m.m. vänder du dig till Ekstrapoint som arrangerar tävlingen.

 

Tävlingsbeslut

6.Hur bestäms deltagarnas placering och de olika omgångarna i tävlingen?

I tävlingarnas olika omgångar avgörs deltagarnas placering mot bakgrund av det totala antalet poäng som var och en har fått. Om det står lika mellan flera deltagare inför prisplaceringarna i en tävlingsomgång eller totalt sett avgörs placeringarna slumpmässigt.

 

Villkor för priser

7. Krav

För att kunna få pris i en viss runda måste du vara svensk medborgare.

8.Hur registreras priserna?

Alla priser som vinns i EKSTRAPOINT-tävlingar registreras i vinnarens namn och publiceras på Ekstrapoints webbplats och Facebook-sida.

9.Hur kontaktas vinnarna?

Ekstrapoint kontaktar alla vinnare i EKSTRAPOINT-tävlingarna via e-post med detaljer om utbetalning av priset. Vi kontaktar prisvinnarna på den e-postadress som är knuten till deras Ekstrapoint-profil för att samla in information, bl.a. för att bekräfta ifall eventuella villkor för utbetalning av priset är uppfyllda, se punkt 1 och 7.

10.Hur levereras priserna?

Alla kontantpriser som vunnits via EKSTRAPOINT-tävlingen betalas ut som pris på vinnarens konto hos ett valfritt spelkonto på ett av de kasinon som är registrerade på Ekstrapoint. Priset kan fritt betalas ut från kasinot till vinnarens bankkonto utan krav på ytterligare spel. Observera att det är vinsten som kan betalas ut och inte det eventuella totalbeloppet på spelkontot.

11. Allmänt om när priserna inte kan betalas ut

Om en deltagare på en prisvinnande placering i en tävling med flera rundor inte uppfyller kraven som nämns i punkt 1 och 7 när rundan är avslutad, överförs priset och poängen till en senare tävling som arrangeras av Ekstrapoint.

12. Om du inte kontaktar oss kan priset inte betalas ut!

Om du har vunnit ett pris och inte reagerar första gången vi kontaktar dig via e-post kontaktar vi dig fem gånger till. Om du har vunnit och inte kan ge oss de uppgifter vi bett om senast 14 dagar efter att tävlingen/rundan där du vann priset har avslutats, förbehåller Ekstrapoint sig rätten att låta ditt krav på det aktuella priset bortfalla och överföra priset till en senare tävling som arrangeras på Ekstrapoint.

13. Du måste godkänna villkoren

Om du vill delta i den här tävlingen måste du godkänna både tävlingsreglerna ovan, de allmänna villkoren och riktlinjerna för användning av Ekstrapoint samt vår personuppgiftspolicy.